Na první pohled vypadají zavěšené rakve plné nápisů jako vystřižené ze scény ze strašidelného hororu. Zvlášť, když se ve většině z nich nacházejí kosti, a to nejen lidské! Druhým pohledem zjistíte, že uctívání památky zemřelých tu má velmi zajímavou tradici. Aby si však mohli Filipínci takový „luxus“ dovolit, musí překonat řadu překážek.

Tradice zavěšených rakví

Pochovat své bližní v rakvi visící z útesu na laně  je velmi drahou a komplikovanou záležitostí. Dle místních zvyků totiž musíte obětovat na dvacet prasat a přes šest desítek kuřat! Přinést oběti ale není jediným předpokladem takového obřadu. Jednou z dalších podmínek je být v manželském svazku a mít vnoučata.

Blízko nebi

Proč je pro zde žijící Filipínce tak důležité pohřbívat své blízké do zavěšených rakví? Zdejší obyvatelé věří, že duch zemřelého je stále ve spojení se svou rodinou. Přestože fyzicky je drahá osoba na tomto světě opustila. Čím výš navíc rakev zavěsí, tím blíže nebi dotyčná osoba bude.

Jak si usteleš, tak si lehneš

Zajímavostí je, že rakev si pro sebe většinou vyřezává sám ten, kdo do ní později ulehne. S trochou nadsázky se dá použít přísloví „jak si usteleš, tak si lehneš“. Kdo ale zavěsí rakev na okraj útesu? Jsou to ti nejbližší, kteří tímto krokem prý získávají štěstí, úspěch a schopnosti osoby, kterou nesou.